สูบบุหรี่เพื่อทำให้ร่างกายมันเสียหายไปโดยเร็ว

   

 

สูบบุหรี่เพื่อทำให้ร่างกายมันเสียหายไปโดยเร็ว

มันเป็นโรคภัยไข้เจ็บ มันก็ทำให้เงินเดือนไม่พอใช้ กินเหล้าเพื่อให้อยู่ดีๆ กลายเป็นคนบ้า มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เงินเดือนไม่พอใช้ หยุดสูบบุหรี่ หยุดกินเหล้า 2 อย่างเท่านั้นแหละ เงินเดือนก็จะกระเตื้องขึ้นมาในทางที่พอใช้ เพราะมันไม่ทำผิด ทำให้เสียหายเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดคดีถ้อยความอะไรต่างๆที่ต้องเสียเงินอีกส่วนหนึ่งต่างหากเศรษฐกิจก็จะดีขึ้น เพราะว่าอย่าไปทำให้ส่วนเกินอย่างนี้

การบำรุงบำเรอร่างกาย ตามที่ปรากฏอยู่ในอุโมงค์โบสถ์ศีล บจจคีตวาทิตวิสูกกสุสนา มาลาคนธวิเลปนธารณมญฑนวิภูสนฎฐานา อุโบสถศีลข้อที่ 7 การบำรุงบำเรอร่างกายในส่วนเกิด ก็หยุดกันเสียที

มันก็ไม่เปลือง ทำให้เงินเดือนพอใช้เหมือนกัน ฉะนั้น การใส่เสื้อสวยๆเพื่อความสวยๆแพงๆนี้ก็หยุดกันเสียที ใช้เสื้อธรรมดาไม่ต้องประดับประดาเพื่อหลอกตัวเองว่ามันสวย มันจะเหมือนคนป่าในประเทศที่ยังเป็นป่า หรือเหมือนกับคนบ้าที่เอาอะไรมาประดับประดาแขวนเข้าที่ตัวแล้วก็มองว่าสวย

เดี่ยวนี้เราก็ไปซื้อเสื้อที่มีสีเขียว สีแดง สีเหลือง อย่าที่ใส่กันอยู่ เดี่ยวนี้ก็มีหลายน อาตมาขอระบุอย่างนี้ว่ามันไม่จำเป็น เขาใส่เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเรามันสวย เหมือนกับคนบ้าเอาอะไรมาแขวนที่ตัวแล้วมองดูตัวว่ามันสวยก็ออกท่าว่าเราเป็นคนสวย นี้มันเป็นส่วนเกิด มันทำลายเศรษฐกิจตามทัศนะของพุทธบริษัทอย่างแท้จริง เป็นเหตุให้เกิดความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจขึ้นมา มันเป็นเศรษฐกิจของกิเลสตัณหาที่กิเลสตัณหามันต้องการ

ฉะนั้น เครื่องใช้ไม้สอยภายในบ้านในเรือน แม่แต่ตัวเรือนที่จะอยู่อาศัยอย่าอย่าให้มันเกินไป อย่าให้ต้องมีเรือนราคาหมื่นๆ แล้วยังไม่พอใจ ต้องการเรือนราคาแสน ราคาแสนแล้วยังไม่พอใจต้องการเรือนราคาล้าน รถยนต์ก็เหมือนกัน คันที่มีราคาหมื่นๆไม่พอใจ เลื่อนขึ้นไปเป็นแสนๆ กระทั่งเลื่อนขึ้นเป็นล้านๆ นี้มันเป็นคนวิกลจริตในทางเศรษฐกิจ ตามความหมายอันแท้จริงของคำๆนี้ตามทัศนะของพุทธบริษัท

Comments are closed.